מכונית, מחשב מזגן: ירושלמים מול תל אביבים וחיפאים


למי יש יותר מכוניות – לירושלמים, לתל אביבים או לחיפאים? ואולי בכלל לתושבי המושבים? ובכן, מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי ישנם פערים גדולים בין היישובים השונים בארץ. הנתונים על בעלות על רכב כלולים בפרסום הנקרא "בעלות על מוצרים ברי קיימה", ובו ניתן למצוא עוד שורה של הבדלים מעניינים בין היישובים השונים, ובכלל זה – בין ירושלמים לתל אביבים.

לשאלה הראשונה – למי יש יותר כלי רכב- התשובה אולי אינה מפתיעה, אך מעניינת: בירושלים, רק 47% מהמשפחות מחזיקות בבעלותן מכונית. מדובר בנתון נמוך במיוחד – נמוך מזה של תל אביב (59%) ושל חיפה (58%), וכן מהממוצע הארצי (64%).
מה מסביר את הנתון הנמוך? ובכן, אפשר לנמק אותו בשני גורמים מרכזיים – האוכלוסייה הענייה יחסית של העיר, התחבורה הציבורית המפותחת שלה (וכמובן, שהקשר בין שני הגורמים הללו הוא טבעי ומובן).
ברמה הארצית, ככל שהיישובים קטנים יותר – שיעור הבעלות על מכוניות פרטיות בהן עולה, וביישובים הכפריים הוא מגיע עד 88% – שמחציתם הם אף בעלי שתי מכוניות או יותר. ברור שביישובים הללו לא ניתן להסתמך על תחבורה ציבורית כלשהי כדי להגיע ממקום למקום.

ולכמה משפחות ירושלמיות יש שתי מכוניות? על פי הנתונים האלה, כמעט 13% מהמשפחות בעיר מחזיקות בשתי מכוניות. בתל אביב – השיעור זהה, ואילו בחיפה – 21% מהמשפחות תופסות שני מקומות חניה לפחות.

ההבדל בין ירושלים לבין הערים האחרות בארץ אינו נעצר, כמובן, בבעלות על מכוניות בלבד. גם בבעלות על מזגן, יש הבדלים גדולים: למחצית המשפחות הירושלמיות (49%) יש מזגן, לעומת 88% בתל אביב ן-80% בחיפה, ולא פחות מ-95% בראשון לציון. ההסבר כאן ברור מאליו, אבל בתחום הבעלות על מייבש כביסה – מוצר שנחשב כפחות 'חיוני' – דווקא כאן הירושלמים מפתיעים: למחציתם (49%) יש מייבש כביסה, לעומת ממוצע ארצי של 38%, רק 43% בתל אביב הלחה. האם זה הקור הירושלמי שגורם לנו לרכוש מייבש כביסה? ייתכן.
אבל הנה נתון אחד אחרון, שגם הוא בוודאי יפתיע חלק מהקוראים: בעלות על מקפיא עמוק (דיפ-פריזר). ובכן, הקור הירושלמי כנראה לא מספיק עבור כרבע מהמשפחות בעיר, המחזיקות במקפיא עמוק – קצת מעל הממוצע הארצי (22%). בתל אביב החמימה 9% בלבד מחזיקים במכשיר החשמל הזה, ורק ביישובים הכפריים, שם ברור הצורך בהחזקת 'מזווה' רציני – 35% מהמשפחות מחזיקות שניצלים (או מוצרים אחרים) בהקפאה עמוקה.


בקרב בעלי המכוניות, המכונית הפרטית נתפסת כחלק אורגני של הגוף: ההגה הוא ההמשך הטבעי של הידיים ודוושת הגז היא חלק בלתי נפרד מהרגל הימנית. אבל, כך מסתבר מפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – מכונית פרטית היא בהחלט לא נחלתם של כל הישראלים, וגם לא של כל הירושלמים.

 


ירושלים

האומן 19
תלפיות

מודיעין

המכונאי 17
ישפרו

ירושלים

מודיעין

ירושלים

מודיעין