TCS מערכת בקרת משיכה


ה-TCS היא 'אחות' למשפחת מערכות הבטיחות המתקדמות כדוגמת ה-ABS , ה-EBD וה-ESP. מערכת זו נועדה להפחית סבסוב והחלקה של הגלגלים בשעת האצה. בכך היא מגבירה למקסימום את יכולת ההאצה והטיפוס של הרכב, תוך צמצום של שיעור ההחלקה.

כיצד פועלת מערכת בקרת המשיכה  TCS?

כאשר המערכת מזהה סבסוב של הגלגלים היא מפחיתה את הספק המנוע ומפעילה לחץ על הבלמים, כדי להקטין את מומנט הנהיגה.

מהי החשיבות של מערכת בקרת המשיכה TCS?

מערכת בקרת המשיכה TCS חשובה במיוחד בנהיגה על כבישים חלקים או בתנאי מזג אוויר שגורמים להחלקה כמו שלג, קרח או בוץ. המערכת מופעלת גם במהלך סיבוב פנייה במהירות גבוהה שעלול להביא לאיבוד אחיזה של אחד הגלגלים ובכך לסיכון בטיחותי גבוה. גם במצב כזה תפעל המערכת על ידי ויסות כוח המנוע והפעלת הבלמים לשיפור אחיזת כביש ולשיפור רמת הנהיגה והבטיחות בסיטואציה זו ודומות לה.

יונדאי מתאימה את מערכת בקרת המשיכה TCS ושיטת פעולתה לכל דגמי החברה.

 


מרכזי שירות חדישים | כל דגמי מיצובישי ויונדאי

טיפול תקופתי, העברת טסט, פחחות, תיקון תקלות, חשמלאות ודיאגנוסטיקה

אולמות תצוגה ענקיים | כל רכבי יונדאי ומיצובישי

בירושלים: יונדאי ובמודיעין: יונדאי ומיצובישי

ירושלים

האומן 19
תלפיות

מודיעין

המכונאי 17
ישפרו

ירושלים

מודיעין

ירושלים

מודיעין