Breaking Assist System) – BAS )- מערכת עזר בלימה


מה עושה מערכת ה- BAS?

מערכת ה- BAS היא מערכת בטיחות מתקדמת שפועלת יחד עם מערכת בטיחות אקטיביות אחרות כמו ה- ABS ( מניעת נעילת הגלגלים)  וה-ESP  ( מערכת בקרת היציבות). ייעוד המערכת הוא לקצר את מרחק העצירה במצבים במחייבים בלימת חירום. תוצאה זו מושגת על ידי הגברת כוח הבלימה של הרכב.

מה החשיבות של מערכת  ה- BAS ? פוטנציאל הבלימה גדול יותר מעוצמת הלחיצה של הנהג על הבלמים ולכן בפועל, כוח הבלימה של הרכב לא מנוצל במלואו בזמן בלימת חירום. במצבים כאלה מערכת ה- BAS מגבירה באופן אוטומטי את כוח הבלימה ובכך מסייעת למניעת תאונה.

כיצד פועלת מערכת  ה-  BAS? קיימים שני סוגים: מערכת מכנית ומערכת אלקטרונית.
מערכת  BAS מכנית מגבירה את כוח הבלימה של הדוושה במצבים של בלימות חירום
מערכת  BAS אלקטרונית – באמצעות חיישנים,   מזהה  המערכת על פי נוזל הבלימה, האם יש צורך בבלימת חירום ומגבירה בהתאם את לחץ נוזל הבלמים.

מערכת  BAS   מותקנת בחלק מדמי הרכב של  יונדאי ומיצובישי .


מרכזי שירות חדישים | כל דגמי מיצובישי ויונדאי

טיפול תקופתי, העברת טסט, פחחות, תיקון תקלות, חשמלאות ודיאגנוסטיקה

אולמות תצוגה ענקיים | כל רכבי יונדאי ומיצובישי

בירושלים: יונדאי ובמודיעין: יונדאי ומיצובישי

ירושלים

האומן 19
תלפיות

מודיעין

המכונאי 17
ישפרו

ירושלים

מודיעין

ירושלים

מודיעין