Top Service – ראש שקט לשלוש שנים


כשנכנסים למכונית חדשה מרגישים כמו מלכים. אבל גם מכונית של מלך צריכה להגיע לטיפול תקופתי – ולבדיקת חורף. טופ סרוויס האחריות המורחבת של יונדאי מודיעין, מאפשרת לך להמשיך להרגיש כמו מלך – במשך שלוש שנים תמימות!

כל הטיפולים

  • הטיפולים השוטפים לפי הוראות היצרן (שלושה טיפולים, במרווחים של 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם)
  • בדיקת חורף –  בכל שלוש שנות האחריות
  • בדיקה לקראת מבחן שנתי, ואפשרות להעברת המבחן השנתי (טסט) על ידינו (בתוספת תשלום)

כל הנוחות

  • איסוף המכונית מביתך במודיעין למרכז השירות וחזרה, ללא תשלום
  • רחיצה חיצונית בכל טיפול, ומילוי נוזל לשטיפת השמשות

כל ההנחות

  • 12% הנחה בתיקון תאונות ונזקים שמחירם נמוך מסכום ההשתתפות העצמית
  • 12% הנחה על חלפים ועל עבודה, בכל טיפול שאינו כלול בשירות 'Top Service'

מוקד שירות ללקוחות Top Service – 08-6775050


ירושלים

האומן 19
תלפיות

מודיעין

המכונאי 17
ישפרו

ירושלים

מודיעין

ירושלים

מודיעין