תשעה דברים שכדאי לדעת על אחריות היבואן והיצרן


האחריות לרכב חדש היא גורם חשוב בהחלטה על רכישת רכב. מה כדאי לדעת לגבי אחריות היצרן/היבואן?

1. אחריות היבואן נגזרת מאחריות היצרן בכל העולם.

2. תקופת אחריות ארוכה מעידה על כך שהיצרן מאמין באיכות התוצרת ובאמינותה.

3. חשוב מאד לקרוא היטב את האותיות הקטנות בכתב האחריות.

4. לעיתים האחריות הניתנת לשנה השניה והשלישית מוגבלת ואינה דומה לאחריות של השנה הראשונה.

5. האחריות מותנית בהתחייבות לטיפולים שוטפים וקבועים. לשם כך יש להקפיד על תיעוד הטיפולים בספר הרכב.

6. במשך תקופת האחריות יתקנו היצרן או היבואן (לפי שיקול דעתם וללא תשלום) כל חלק שנפגם כתוצאה מייצור לקוי או חומר לא תקין. חשוב לזכור, כי הפגמים יוכרו רק אם ייבדקו במוסך מורשה מטעם היצרן/היבואן.

7. לשם מימוש האחריות יש לפנות למרכז שירות מורשה מיד עם גילוי התקלה, וכמובן, יש להשתמש ברכב בהתאם להוראות היצרן ולבצע את כל הטיפולים, התיקונים והשירותים התקופתיים במוסכים מורשים.

8. האחריות לא תחול על פגם שקרה כתוצאה מתאונה, מפגיעות אקלים, מזיהום אקולוגי או גורם חיצוני אחר.

9. חשוב להקפיד על תחזוקה נכונה ולא להזניח את הרכב, אחרת לא תמומש האחריות על הרכב.

וכדאי לזכור:

במסגרת האחריות, הלקוח זכאי לחלקי חילוף מקוריים. לכן, כשמביאים את המכונית לטיפול במוסך, בתקופת האחריות וגם אחריה, חשוב לבדוק שמקבלים חלקי חילוף מקוריים בלבד (לינק לכתבה על חלקי חילוף מקוריים, ינואר).


ירושלים

האומן 19
תלפיות

מודיעין

המכונאי 17
ישפרו

ירושלים

מודיעין

ירושלים

מודיעין