על מה מתריעה כל נורת אזהרה ברכב


על לוח המחוונים נמצאות נורות הביקורת והאזהרה, וכל נורה שדולקת מתריעה על בעיה. מניסיוננו, הנהגים מתחלקים לשני סוגים: 'המתעלמים' ו'הנלחצים'.

כך או כך, גם אם יודעים ומבינים מה משמעות הנורה – אפשר להפחית את הלחץ ולדעת האם מדובר במקרה חירום המחייב עצירה בהולה בצד הדרך, או רק תקלה זניחה שתמתין בסבלנות עד לעצירה הבאה. לפניך מדריך קצר ופשוט להבנת מערכת נורות הביקורת והאזהרה אשר בלוח המחוונים:

לחץ שמן לחץ שמן נמוך 

דולקת באופן רגיל כאשר מתג ההתנעה פתוח ונכבית לאחר ההתנעה.
מספר בעיות עלולות לגרום לנורה זו לדלוק לאחר ההתנעה ובמהלך הנסיעה: 

מחסור בשמן מנוע
תקלה בחיישן לחץ השמן
תקלה מכנית במנוע

כאשר הנורה נדלקת בשעת נסיעה יש לעצור את הרכב, לכבות את המנוע ולגרור את הרכב למרכז השירות.

מצבר נורת אזהרה: מצבר  

דולקת באופן רגיל כאשר מתג ההתנעה פתוח ונכבית לאחר ההתנעה. שתי תקלות אפשריות יכולות לגרום לנורה זו לדלוק במצב חריג:

תקלה במערכת הטעינה
תקלה בחגורת ההינע של האלטרנאטור

אם נורה זו נדלקת בשעת הנסיעה, לא ניתן יהיה להמשיך לנסוע לאורך זמן – יש לפנות למרכז השירות בהקדם.

נוזל בלמים  נורת אזהרה: נוזל בלמים 

דולקת באופן רגיל כאשר בלם החנייה מופעל. במידה ודולקת באופן חריג יש לחשוד בשתי תקלות אפשריות:

מחסור בנוזל בלמים
שחיקה של רפידת הבלימה

גם במקרה זה, חשוב להגיע בהקדם למרכז השירות – מערכת הבלמים היא מערכת בטיחותית ראשונה בחשיבותה!

בדוק מנוע  נורת "בדוק מנוע"  

דולקת באופן רגיל כאשר מתג ההתנעה פתוח וכבית לאחר ההתנעה. במידה וכבויה כאשר מתג ההתנעה פתוח או שדולקת במהלך נסיעה, ייתכן ומדובר בתקלה:
תקלה במערכת ניהול המנוע (ECU) אשר גורמת לזיהום אוויר מוגבר.
אם נורה זו נדלקת במהלך נסיעה ניתן להמשיך לנסוע ברכב, ומומלץ להגיע בהקדם למרכז השירות.

ABS נורת אזהרה: ABS 

דולקת באופן רגיל כאשר מתג ההתנעה פתוח וכבית מספר שניות לאחר פתיחת מתג ההתנעה.
מספר בעיות עלולות לגרום לנורה זו לדלוק באופן חריג:

תקלה בחיישני המהירות
תקלה ביחידת ABS ההידראולית
תקלה במערכת ABS

המשמעות – הרכב מתפקד כרגיל, אך בשעת הצורך המערכת לא תפעל. ניתן להמשיך לנסוע, אולם יש להגיע בהקדם למרכז השירות.

airbag  נורת אזהרה: כריות אוויר 

דולקת באופן רגיל כאשר מתג ההתנעה פתוח ונכבית מספר שניות לאחר פתיחת מתג ההתנעה. במידה וכבויה כאשר מתג ההתנעה פתוח או שדלוקה במהלך נסיעה, ייתכן שלפנינו:

תקלה במערכת כריות האוויר

הרכב מתפקד כרגיל ללא מערכת כריות האויר. ניתן להמשיך לנסוע כרגיל, אך מומלץ להגיע בהקדם למרכז השירות.

מסנן דלק נורת אזהרה: מסנן דלק  

דולקת באופן רגיל כאשר מתג ההתנעה פתוח ונכבית לאחר ההתנעה.
במידה ודולקת באופן חריג, ייתכן ומדובר בהצטברות מים בתוך המסנן

גם במקרה זה, ניתן להמשיך לנסוע כרגיל. מומלץ להגיע בהקדם למרכז השירות.

מפלס דלק נמוך  נורת אזהרה: מפלס דלק נמוך 

באופן רגיל הנורה כבויה ונדלקת כאשר מיכל הדלק כמעט ריק. לאחר שהנורה נדלקת ניתן לנסוע עוד כ-20-50 ק"מ (בהתאם לדגם הרכב). נורה זו דולקת, סימן למחסור בדלק כמובן.

בכל מקרה, מומלץ להימנע משימוש בליטרים האחרונים שבמיכל הדלק, וכדאי לתדלק בתחנה הקרובה.


ירושלים

האומן 19
תלפיות

מודיעין

המכונאי 17
ישפרו

ירושלים

מודיעין

ירושלים

מודיעין